2. Giống Chè

2. Giống Chè

  1. Giống Chè được trồng ở vùng chè Tân Cương Thái Nguyên:

Giống chè đem trồng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt phù hợp với yêu cầu cảu các loại sản phẩm chè thái nguyên cần chế biến.

 

*  Nguồn cung ứng:

+ Nếu mua về trồng, phải có nguồn gốc rõ ràng (ghi chép đầy đủ về: người bán, số lượng, chất lượng, giống chè).

+ Nếu tự sản xuất : Phải ghi chép đầy đủ quá trình sản xuất giống trong sổ “Nhật ký nông hộ”.

 

* Bầu chè giống đưa vào trồng mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ từ 6-8 tháng tuổi .

- Cao cây đạt > 20 cm .

- Có từ 6-8 lá thật.

- Đường kính thân ( cách gốc 5 cm) = 3-4 mm

- Thân hoá nâu 2/3, còn nguyên bầu đất .

- Không lẫn giống, không nhiễm sâu - bệnh .

Yêu cầu về vườn ươm giống che tan cuong thai nguyen nếu có:

Khi hộ nông dân có vườn ươm sản xuất giống để sử dụng nội bộ hay bán ra thi trường phải:

            -  Người quản lý vườn ươm phải giám sát và ghi chép vào sổ nhật ký nông hộ hay sổ ghi chép của công ty chất lượng sinh trưởng, ghi chép đầy đủ những dấu hiệu về sâu bệnh hay các vấn đề về rễ, xác định cây nguồn hay vườn gốc lấy giống.

            - Mọi sử dụng thuốc BVTV phải được ghi chép các thông tin theo yêu cầu về ghi chép sử dụng thuốc BVTV trong sổ nhật ký nông hộ.

            - Đất sử dụng cho bầu ươm không lấy từ rừng hay khu vảo tồn, khi lấy từ vườn chè nào thì trả lại vườn đó khi trồng.

            - Túi bầu là loại có thể tái sử dụng, khi bỏ đi phải được xử lý đúng cách không gây ô nhiễm môi trường. 

Share :

Viết bình luận