3. Kỹ thuật trồng Chè

3. Kỹ thuật trồng Chè

Kỹ thuật trồng Chè Tân Cương Thái Nguyên:

* Thời vụ trồng chè ươm trong bầu: Có 2 vụ trồng chè thái nguyên

- Vụ hè thu: Đây là vụ trồng chính từ tháng 8-9

- Vụ xuân: Trồng vào tháng 1-3

*  Mật độ trồng:  Đảm bảo có từ 18.000 – 20.000 bầu/ha

Chọn những ngày sau mưa, trời giâm mát, đất đủ ẩm, có điều kiện thuân lợi, tổ chức trồng chè là đạt hiệu quả cao nhất .

* Cách trồng;

 Đặt, trồng bầu chè: Tiến hành xé bỏ túi PE, tránh làm vỡ bầu đất, đặt bầu cây xuống hố, chóp lá hướng về 01 phía qui định (dọc hàng chè -  xuôi chiều gió), lá mẹ chừa trên mặt đất lấp và nén chặt đất xung quanh bầu.

 -Sau khi trồng xong, mặt bầu phải thấp hơn mặt rãnh > 3 cm, thấp hơn mặt đất tự nhiên của lô chè > 15 cm.

     Lưu ý : Túi bầu Polyêtylen sau trồng phải thu gom và sử lý theo qui định

* Tủ gốc

            Sau khi trồng cây chè giống xong cần tủ gốc hai bên hàng hay ở từng hốc trồng. Lớp rác dùng để tủ dày 10 cm, rộng 20-30 cm. Trong các vườn chè kiến thiết cơ bản hoặc chè kinh doanh cũng dùng rác, cỏ khô tủ vào gốc chè hay tủ toàn bộ diện tích luống chè sau khi xới xáo ở vụ Đông Xuân. Tủ gốc chè với chiều rộng 50-60 cm, dày 10 cm cần lượng rác, cỏ khô là 200 m3/ha. Tủ toàn bộ diện tích cần lượng rác, cỏ khô là 500 m3/ha. 

*  Trồng xen:

            Khi chè ở giai đoạn cây con, có thể trồng xen một số cây vào đất giữa các hàng chè. Cây trồng xen là cây làm phân xanh (cốt khí, muồng dùi đục, muồng lá nhọn,...) hoặc cây màu (lạc, đậu tương, đậu xanh,...). Nếu trồng lạc thì gieo 2 hàng (cách nhau 40 cm), cốt khí thì gieo 1 hàng vào giữa hàng chè. Trồng cách hàng chè 20 cm.

* Trồng cây che bóng: Cây che bóng tạm thời trong thời kỳ kiến thiết cơ bản thường là cốt khí, muồng hoa vàng,… Cây che bóng trong thời kỳ sản xuất kinh doanh thường là muồng đen, muồng lá nhọn, bồ kết tây,... Trên hàng chè cách 10 m trồng một cây và cứ cách 4 hàng chè thì trồng một hàng. Trồng cùng thời gian với trồng chè. Đốn tỉa những cành thấp sát mặt tán chè của cây che bóng.

* T­íi n­íc :

 Chỉ sử dụng nguồn nước tưới đã được xác định không bị ô nhiễm hoá chất và VSV. Không sử dụng nước từ những vùng sản xuất công nghiệp, nước thải nhà máy vì nó có thể  đem lại các chất độc  hại  hoặc gây ô nhiễm;

Sử dụng tưới nước bằng các phương pháp tưới tiết kiệm, tránh lãng phí;

Chỉ nên áp dụng tưới ở những nơi mà ở đó có nguồn  nước dư  thừa, đầu tư cho tưới thấp và sản xuất chè có hiệu quả cao;

  Luôn chú trọng xây dựng và bảo trì các đập nước và hệ thống dẫn nước;

 Xây dựng nhà với kiểu mái lợp thích hợp để có thể thu giữ nước mưa vào trong các thùng chứa để phục dự trữ nước;

Có ghi chép đầy đủ về hoạt động tưới (ngày tưới, lượng, nơi tưới, phương pháp tưới cho che tan cuong thai nguyen)

Trồng dặm:

Thực hiện liện tục, thường xuyên ngay sau trồng nếu phát hiện cây bị chết, nhằm đảm bảo mật độ cây sống tối đa ngay từ đầu, giúp vườn chè sinh trưởng đồng đều.

Share :

Viết bình luận