Bảo hộ thương hiệu chè Thái Nguyên cho HTX chè Minh Thu

Bảo hộ thương hiệu chè Thái Nguyên cho HTX chè Minh Thu

Thương hiệu chè Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu là thương hiệu duy nhất tại Tân Cương Thái Nguyên được bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

Chè Thái Nguyên

Thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu đã được bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ, mọi cá nhân, tổ chức khi sử dụng thương hiệu của HTX chè Minh Thu phải được sự đồng ý của đơn vị chúng tôi bằng văn bản.

Share :

Viết bình luận