Tất cả tin tức

Cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Đắc Lắc

Admin 21/02/2017

HTX chè Minh Thu cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Đắc Lắc Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của đông đảo quý khách hàng trên thị trường toàn quốc nói riêng và khách hàng tại tỉnh ...nói riêng về sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên chất lượng cao do đơn vị chúng tôi sản xuất tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên với chất lượng cao được sản xuất theo quy trình sạch và an toàn VietGap. Hiện nay đơn vị...

Cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Cà Mau

Admin 21/02/2017

HTX chè Minh Thu cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Cà Mau Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của đông đảo quý khách hàng trên thị trường toàn quốc nói riêng và khách hàng tại tỉnh ...nói riêng về sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên chất lượng cao do đơn vị chúng tôi sản xuất tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên với chất lượng cao được sản xuất theo quy trình sạch và an toàn VietGap. Hiện nay đơn vị...

Cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Bình Thuận

Admin 21/02/2017

HTX chè Minh Thu cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Bình Thuận Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của đông đảo quý khách hàng trên thị trường toàn quốc nói riêng và khách hàng tại tỉnh ...nói riêng về sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên chất lượng cao do đơn vị chúng tôi sản xuất tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên với chất lượng cao được sản xuất theo quy trình sạch và an toàn VietGap. Hiện nay đơn vị...

Cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Bình Phước

Admin 21/02/2017

HTX chè Minh Thu cần tuyển Đại lý trà Thái Nguyên tại Bình Phước Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của đông đảo quý khách hàng trên thị trường toàn quốc nói riêng và khách hàng tại tỉnh ...nói riêng về sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên chất lượng cao do đơn vị chúng tôi sản xuất tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên với chất lượng cao được sản xuất theo quy trình sạch và an toàn VietGap. Hiện nay đơn vị...