Tất cả sản phẩm

Trà Tân Cương Gold (200gr)

Trà Tân Cương Gold (200gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Gold (300gr)

Trà Tân Cương Gold (300gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Gold (500gr)

Trà Tân Cương Gold (500gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Đặc Sản (100gr)

Trà Tân Cương Đặc Sản (100gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Đặc Sản (200gr)

Trà Tân Cương Đặc Sản (200gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Đặc Sản (1 kg)

Trà Tân Cương Đặc Sản (1 kg)

Liên hệ

Trà Tân Cương Thái Nguyên Đặc Sản là sản phẩm được thu hái và sản xuất trực tiếp tại vùng chè Tân Cương chính gốc. Với 100% sản phẩm được...

Trà Tân Cương Đặc Sản (300gr)

Trà Tân Cương Đặc Sản (300gr)

Liên hệ

100% sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu đã được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và sử dụng từ nhiều năm qua. Với...

Trà Tân Cương Hảo Hạng (100gr)

Trà Tân Cương Hảo Hạng (100gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng (200gr)

Trà Tân Cương Hảo Hạng (200gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng (300gr)

Trà Tân Cương Hảo Hạng (300gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng (500gr)

Trà Tân Cương Hảo Hạng (500gr)

Liên hệ

Trà Cành Nhật (1kg)

Trà Cành Nhật (1kg)

Liên hệ

Sự đa dạng về giống chè được trồng tại vùng trà Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng giúp cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Để từng bước nâng...