Danh sách đại lý tại các tỉnh

HTX chè Minh Thu - Cần tuyển Đại lý tại Hải Phòng

Admin 21/02/2017

HTX chè Minh Thu đang tiếp tục mở rộng mạng lưới, mở rộng kênh phân phối sản phẩm chè Thái Nguyên tại Hải Phòng và các tỉnh trên toàn quốc

Tuyển Đại lý chè Tân Cương Thái Nguyên tại Quảng Ninh

Admin 21/02/2017

Cần tuyển Đại lý chè Tân Cương Thái Nguyên tại Quảng Ninh

Tuyển Đại lý chè Tân Cương Thái Nguyên tại Hải Phòng

Admin 21/02/2017

Cần tuyển đại lý chè Tân Cương Thái Nguyên cao cấp tại Hải Phòng

Tuyển Đại lý chè Tân Cương Thái Nguyên độc quyền tại Hải Dương

Admin 21/02/2017

Tuyển đại lý chè Tân Cương Thái Nguyên tại Hải Dương