HTX chè Minh Thu sản xuất chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn như thế nào?

HTX chè Minh Thu sản xuất chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn như thế nào?

100% sản phẩm chè Thái Nguyên được sản xuất tại HTX chè Minh Thu là chè Tân Cương chính gốc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

 

HTX chè Minh Thu là đơn vị đầu tiên tại Tân Cương áp dụng quy trình sản xuất chè sạch và an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Với nhiều giống chè khác nhau như: NDP1, Cành Lai 777, Ngọc Thuý, Phúc Vân Tiên, Kim Tiên, Bát Tiên, chè ta....có năng suất cao, chất lượng tốt.

 

Chè Thái Nguyên

Búp chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc của HTX chè Minh Thu

Share :

Viết bình luận