Khyến cáo đối với người kinh doanh và người sử dụng

Khyến cáo đối với người kinh doanh và người sử dụng

Chè Tân Cương Thái Nguyên chính hiệu - sạch và an toàn được sử dụng thuốc trừ sâu như thế nào?

Khuyến cáo một số loại thuốc BVTV được phép sử dụng cho chè:

STT

Tên thuốc

Thương phẩm

Đối tượng phòng trừ

Tên hoạt chất

Thời gian cách ly

1

Acelant 4EC

Rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ

Abamectin 1% + Acetamiprid 3%

7 ngày

2

Shepatin 18EC

Rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ

Abamectin

7 ngày

3

Confitin 18EC

 

Abamectin

 

4

Oxatin 36EC

 

Abamectin

 

5

Resagant 18EC

 

Abamectin

 

6

Amectin 18EC

 

Abamectin

 

7

Aremec 18EC

 

Abamectin

 

8

Nimbus 6.0EC

 

Abamectin

 

9

Phu mai 3,6EC

 

Abamectin

 

10

Actamex 20;40EC

Rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ

Abamectin

7 ngày

11

Admine 50EC

Rầy xanh

 

7 ngày

12

BpDygan 5.4EC

Nhện đỏ, bọ cánh tơ

Abamectin

3 ngày

13

Bulldock

Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ

 

7 ngày

14

Comite 73EC

Nhện đỏ

 

7 ngày

15

Cllor phos 500Ec

Rầy xanh, bọ cánh tơ

 

14 ngày

16

Kpzomi 0.15EC ;0.3EC; 1EC

Rầy xanh, bọ cánh tơ,  nhện đỏ

Azadirachtin

 

17

Silsau 10WP

Rầy xanh, bọ cánh tơ,  nhện đỏ

Abamectin

7 ngày

18

Midan 10WP

Rầy xanh

 

7 ngày

19

Caltex 1,8EC.3,6EC

bọ cánh tơ,  nhện đỏ

Abamectin

 

20

ORTUS  5SC

Nhện đỏ

 

7 ngày

21

Rotoc 555EC

Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ

 

14 ngày

22

Antracol 70WG

Bệnh chấm xám (thán thư)

 

7 ngày

23

Tyltsupe

Đốm lá

 

14 ngày

24

Butyl 10WP

Rầy xanh

Buprofezin

 

Chè Thái Nguyên | che thai nguyen

Share :

Viết bình luận