Nõn Tôm TÂN CƯƠNG

Trà Nõn Tôm số 1 (1kg)

Trà Nõn Tôm số 1 (1kg)

Liên hệ

Trà Nõn Tôm số 1 (500gr)

Trà Nõn Tôm số 1 (500gr)

Liên hệ

Trà Nõn Tôm số 1 (200gr)

Trà Nõn Tôm số 1 (200gr)

Liên hệ

100% sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên Nõn Tôm được sản xuất theo một quy trình đặc biệt để cho ra dòng sản phẩm có chất lượng đặc biệt thơm ngon,...

Trà Nõn Tôm số 1 (100gr)

Trà Nõn Tôm số 1 (100gr)

Liên hệ

Được sản xuất và thu hái từ những búp che thai nguyen tươi non mơn mởn, sản phẩm chè Nõn Tôm là sản phẩm cao cấp của HTX chè Minh Thu. ...