Quy trình sản xuất chè Thái Nguyên, trà Thái Nguyên sạch 100%

HTX Chè Tân Hương: Tiêu chuần UTZ là gì?

Admin 21/02/2017

UTZ Certified là một chương trình và nhãn cho canh tác bền vững. Nông nghiệp bền vững giúp nông dân, người lao động và gia đình của họ để thực hiện tham vọng của mình và góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất, bây giờ và trong tương lai.

1. Đất trồng Chè

Admin 21/02/2017

Đất trồng chè không phải là đất rừng nguyên sinh trong ít nhất 24 tháng trước khi trồng mới. Khi sử dụng đất trước đây là rừng thứ sinh hay rừng trồng để trồng chè phải có văn bản phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng nông nghiệp, có các biện pháp đền bù giá trị sinh thái ngang bằng với giá trị sinh thái của rừng trước đây. Biện pháp thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia.

2. Giống Chè

Admin 21/02/2017

Người quản lý vườn ươm phải giám sát và ghi chép vào sổ nhật ký nông hộ hay sổ ghi chép của công ty chất lượng sinh trưởng, ghi chép đầy đủ những dấu hiệu về sâu bệnh hay các vấn đề về rễ, xác định cây nguồn hay vườn gốc lấy giống.

3. Kỹ thuật trồng Chè

Admin 21/02/2017

Trồng cây che bóng: Cây che bóng tạm thời trong thời kỳ kiến thiết cơ bản thường là cốt khí, muồng hoa vàng,… Cây che bóng trong thời kỳ sản xuất kinh doanh thường là muồng đen, muồng lá nhọn, bồ kết tây,... Trên hàng chè cách 10 m trồng một cây và cứ cách 4 hàng chè thì trồng một hàng. Trồng cùng thời gian với trồng chè. Đốn tỉa những cành thấp sát mặt tán chè của cây che bóng.