Quy trình sản xuất chè Thái Nguyên, trà Thái Nguyên sạch 100%

4. Chăm sóc Chè

Admin 21/02/2017

Cần trừ loài dịch hại nào thì chọn đúng thuốc khuyến cáo cho loài đó. Không dùng thuốc đã cấm hoặc không được phép sử dụng trên cây chè. Chỉ dùng thuốc được phép dùng trên cây chè do Bộ Nông nghiệp & PTNT qui định.

5. Chế biến chè xanh bằng biện pháp thủ công và cơ giới

Admin 21/02/2017

Sau khi sấy xong chè được phân loại để thành những sản phẩm có phẩm chất tốt xấu khác nhau, chủ yếu là về kích thước, hình dáng; ngoài ra phân loại còn nhằm mục đích để loại trừ các tạp chất lẫn vào trong quá trình chế biến.

6. Quy định sử dụng thuốc BVTV

Admin 21/02/2017

Để đảm bảo an toàn cho người, gia súc và môi trường, nông dân trong hai hợp tác xã sản xuất chè theo tiêu chuẩn UTS của Thái Nguyên chỉ được phép sử dụng những loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng cho chè theo quy định của UTS. UTS sẽ có quy định cụ thể những loại thuốc được phép sử dụng trong danh mục thuốc do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Năm 2011, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ra Thông tư số 36/2011/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2011, ban...

7. Kỹ thuật sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc BVTV

Admin 21/02/2017

Để đạt được mục tiêu trên cần: Áp dụng phương pháp phòng trừ tổng hợp IPM (dùng tổng hợp các biện pháp như: bón phân, tưới nước, đốn, hái, bảo vệ ký sinh thiên địch, trồng cây che bóng, dùng thuốc BVTV...). Biện pháp dùng thuốc BVTV chỉ là một biện pháp trong phòng trừ tổng hợp. Chi áp dụng biện pháp phun thuốc BVTV khi các biện pháp khác đã được áp dụng, nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn.