Tân Đinh Trà của HTX Chè Minh Thu được nhận giải thưởng

Tân Đinh Trà của HTX Chè Minh Thu được nhận giải thưởng

Tân Đinh Trà là sản phẩm chè Tân Cương Thái Nguyên duy nhất của HTX chè Minh Thu được Bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014.

 

Tân Đinh Trà là sản phẩm đại diện số 1 cho các vùng chè Thái Nguyên được nhận giải thưởng năm 2014

Share :

Viết bình luận