Tân Đinh Trà - SP Tiêu Biểu

Tân Đinh Trà (1 kg)

Tân Đinh Trà (1 kg)

Liên hệ

Tân Đinh Trà là sản phẩm được sản xuất từ những búp trà Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng thơm ngon. Sản phẩm chất lượng số 1 Tân Cương - Thái...

Tân Đinh Trà (500gr)

Tân Đinh Trà (500gr)

Liên hệ

Tân Đinh Trà là sản phẩm được sản xuất từ những búp trà Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng thơm ngon. Sản phẩm Tân Đinh Trà là sản phẩm được bình...

Tân Đinh Trà (200gr)

Tân Đinh Trà (200gr)

Liên hệ

Tân Đinh Trà là sản phẩm được sản xuất từ những búp trà Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng thơm ngon. Hãy sử dụng sản phẩm chất lượng cao của HTX...

Tân Đinh Trà (100gr)

Tân Đinh Trà (100gr)

Liên hệ

Tân Đinh Trà là sản phẩm được sản xuất từ những búp trà Tân Cương Thái Nguyên nổi tiếng thơm ngon. Tân Đinh...