Thư mời tài trợ các hoạt động Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

Thư mời tài trợ các hoạt động Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

Chè Thái Nguyên - Để tổ chức các hoạt động Festival Trà được thêm phần trang trọng và thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng, nhân dân đối với sự kiện quan trọng này, UBND tỉnh trân trọng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm đối với việc gìn giữ các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên, đồng thời UBND tỉnh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân tham gia tài trợ cho các hoạt động Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013.

 

Share :

Viết bình luận