Về chúng tôi

Bảo hộ thương hiệu chè Thái Nguyên cho HTX chè Minh Thu

Admin 21/02/2017

Thương hiệu chè Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu đã được Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ Độc Quyền tại Việt Nam