Trà Thái Nguyên, Tân Cương Đang Tuyển Đại Lý 2017 MỚI